صفحه اصلي > درباره دانشگاه > بیشتر... > راهنمای ارباب رجوع 
 
راهنمای ارباب رجوع
معاونت غذا و دارو
فرآیند ابطال مجوز و تأسیس همزمان داروخانه
 
فرآیند ترخیص کالا
 
فرآیند تمدید پروانه ساخت کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی
 
فرآیند ثبت نام از متقاضیان تأسیس داروخانه
 
فرآیند صدور پروانه مسئول فنی کارگاهها و کارخانجات
 
فرآیند صدور و تمدید شناسه نظارتی کارگاهها ی مواد غذایی
 
فرآیند معرفی مسئول فنی جدید داروخانه
 
فرآیند صدور مجوز واردات مواد اولیه غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتیگشایش
 
فرآیند صدور و اصلاح پروانه ساخت کارگاهها و کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی 
 
معاونت درمان
راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی  پیراپزشکی (جهت اخذ پروانه بهره برداری و مسئول فنی)
 
فرآیند ثبت نام و اعزام به طرح فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی
 
فرآیند تأمین نیرو جهت مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی تحت پوشش (نیروهای مشمول طرح- کارشناس پرستار، ماما، کاردان اتاق عمل، هوشبری)
 
فرآیند تأیید گواهی اشتغال پزشکان و پیراپزشکان
 
فرآیند جایگزین نیروهای انصراف از طرح در مراکز تابعه(نیروهای مشمول طرح- کارشناس پرستار، ماما، کاردان اتاق عمل، هوشبری)
 
فرآیند تأیید داروهای بیماران پیوندی
 
معاونت بهداشت
اطلاع رسانی به کاربران در خصوص پژوهشهای انجام یافته
 
اطلاع رسانی به مشمولین طرح
 
ایجاد بانک اطلاعات رسانه های آموزشی
 
آموزش و بازآموزی از راه دور کارکنان
 


معاونت

تحقیقات و فناوری

 
تصمیم گیری در کمیته اجرایی شورای پژوهشی یا کمیته اجرایی HSR
 
بررسی و آماده سازی پیشنهاد تحقیقاتی
 
تصویب پیشنهادیه طرح های پژوهشی غیر HSR
 
تصویب پیشنهادیه طرح های پژوهشی HSR
 
انتشارات کتب تألیفی و ترجمه ای 
 

معاونت

توسعه مدیریت و منابع

فرآیند پرداخت عائله مندي و مزايا بازنشستگان و موظفين
 
فرآیند تمام وقت جغرافيايي اعضاء هيأت علمي
 
فرآیند برگزاري مناقصات و مزايدات دانشگاه
 
فرآیند معرفي كاركنان جهت شركت دردورههاي آموزشي درساير مراكز و موسسات آموزشي
 
معاونت دانشجوئی
فرآیند ارائه بیمه خدمات درمانی دانشجویان
 
فرآیند معرفی دانشجوی جدید به خوابگاه مجردی
 
فرآیند تخصیص وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان
 
فرآیند صدور کارت اتوماسیون تغذیه دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود