اهداف و چشم انداز
 

اهداف وچشم انداز

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی مجاری ادراری و تناسلی دارای سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای به کارگیری سلول های بنیادی در درمان بیماری های متداول کلیه و مجاری ادراری است.

برنامه های کوتاه مدت

  • تحقیقات پیرامون قابلیت های سلول های بنیادی در ترمیم محل های آسیب دیده در بیماری های کلیوی مزمن و نیز استفاده از توانایی های سلول های تمایز یافته و القا شده در جهت تولید مارکرهای بهبود وضعیت پیوند (مقابله با رد پیوند)
  • تحقیقات پیرامون داربست های مناسب جهت بازسازی قسمتی از مجاری ادراری و مثانه به صورت مینیاتوری
  • ایجاد ارتباط با مراکز مرتبط با پژوهش در سطح ملی و بین المللی و بخش صنعت
  • تقویت نقش مرکز در تدوین سیاست ها و بر نامه های ملی در زمینه پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های دستگاه ادراری –تناسلی و ناباروری
  • بر نامه ریزی در جهت افزایش آگاهی بنیادی و پایه ای در مورد بیماری های دستگاه ادراری- تناسلی در میان پزشکان، کادر درمانی و نیز در سطح جامعه
  • همکاری با بخش صنعت جهت بومی سازی و تولید صنعتی فناوری های نوین به منظور خودکفایی در بخش درمان بیماران مبتلا به بیماری کلیوی در راستای اقتصاد مقاومتی

برنامه هایمیان مدت

  • راه یابی به فناوری تولید داروی مناسب پس از جمع آوری تحقیقات به روش های موثر در فرآیند ترمیم کلیه و با استفاده از سلول های بنیادی در کاهش و یا پیشگیری از دیالیز مکرر کلیه
  • استفاده از شبکه های کنش و واکنش ژن های موثر در فرآیند بازسازی دیواره مثانه به همراه سلول های بنیادی
  • کمک به بازسازی کلیه و مجاری ادراری خارجی با کمک سلول های بنیادی

برنامه های بلندمدت

ایجاد قسمت و یا بخشی از مثانه و مجاری ادراری خارجی با کمک داربست های چندلایه ای و سلول های بنیادی                                                  

 

 

 

Copyright © 2021 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved