دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی - 27122615

 

مرکز تحقیقات


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و مسئول سایت مرکز - 27122054


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی - 27122054

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد و متخصص ویروس شناسی پزشکی - 27122615


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی - 27122036


دکتر میترا سادات رضایی
دانشیار، دکترای تخصصی پاتولوژی - 27122578


دکتر ماکان صدر
استادیار، دکترای تخصصی آناتومی - 27122013

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
کارشناس آزمايشگاه


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه


زهرا حسین پور
کارشناس آزمایشگاه


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس و سوپروایزر آزمایشگاه

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department