طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

سال 1395 :

 

1 -  تعیین کارآیی پپتید نفوذ کننده سلولی مشتق از هیستون دمتیلاز برای انتقال پروتئین درمانی HPV16 E7به رده سلول سرطانی A549 .

     مجریان طرح:  آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی، خانم دکتر اعظم بوالحسنی و"خانم دکتر نوشین حقیقی پور  -  ( محل اجرای طرح: انستیتو پاستور)

     همکاران طرح:  دکتر ارش آرش کیا، سپیده شهبازی، فاطمه متولی


2- - ارزیابی توانایی انتقال پروتئین درمانی E7  ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 توسط معرف ترنسفکشن توربوفکت به سلول های سرطانی ریه موش و انسان تحت شرایط آزمایشگاهی.

      مجریان طرح:  آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی ، خانم دکتر اعظم بوالحسنی وخانم دکتر نوشین حقیقی پور  –  (محل اجرای طرح: انستیتو پاستور

      همکاران طرح:  دکتر ارش آرش کیا، سپیده شهبازی، فاطمه متولی   


3- بررسی پروتئین های موثر در ایجاد سرطان ریه به روش پروتئومیکس

مجریان طرح: دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر عبدالرضا محمدنیا

همکاران طرح: دکتر حمید رضا جماعتی، دکتر پیام طبرسی، دکتر عدنان خسروی، دکتر اردا کیانی


 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department