طرحهاي تحقيقاتي مركز تحقيقات ویروس شناسی

سال 1391:

 

1- تهيه سوسپانسيون هاي خوراكي تاكروليموس و مايكوفنولات مفتيل و انجام آزمايشات پايداري فيزيكو شيميايي و ميكروبي.

مجری: دکتر شادی بنی اسدی - دکتر فانک فهیمی


2- بررسي دودمان هاي تيپ 16 ويروس پاپيلوماي انساني در جمعيت زنان ايراني شركت كننده در طرح ملي پاپيلوما ايران با استفاده از بررسي هاي خويشاوند شناسي قطعه ي ژني ناحيه تنظيم كننده بلند ( Long Control Region).

 مجری:  دکتر سید علیرضا ناجی


3- ارتباط بين Loadعفونت هاي ويروسي ( Viral load) و شدت آسم در كودكان مبتلا به آسم. ( طرح مشترك ويروس شناسي و تنفسي اطفال )

مجری: دکتر خلیل زاده - دکتر سید علیرضا ناجی - دکتر مریم حسن زاد


 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department