صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


کتاب " بازی‌های حسی در نوزادان" منتشر شد
کتاب " بازی‌های حسی در نوزادان" ( نظریه‌ها، انتظارات رشدی، بازی‌ها) منتشر شد.
 ١٤٠١/٠٧/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب "ارگونومی برای صنعت پوشاک" منتشر شد
کتاب "ارگونومی برای صنعت پوشاک" توسط دکتر علی صالحی سهل آبادی عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی و همکاران ترجمه و منتشر شده است.
 ١٤٠١/٠٧/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب"چاپگر سه بعدی" منتشر شد
کتاب "چاپگر سه بعدی مدل سازی برون تنی بافت‌ها و اندام‌ها با استفاده از جوهرهای زیستی اختصاصی بافت" منتشر شد.
 ١٤٠١/٠٧/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب "آموزش الفبای آغازین تفکر در سیتم های سلامت" منتشر شد
کتاب "آموزش الفبای آغازین تفکر در سیتم های سلامت" توسط امیررضا اله قلی پور و همکاران ترجمه و منتشر شد.
 ١٤٠١/٠٧/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
پروفایل سلامت و تغییر اقلیم جمهوری اسلامی ایران تدوین شد
"پروفایل سلامت و تغییر اقلیم جمهوری اسلامی ایران" توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه تدوین شد.
 ١٤٠١/٠٦/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>