اولویت های پژوهشی
 

اولویت های پژوهشی

  • شناسایی روش های جدیدی برای کمک به بهبود وضع درمان بیماران مبتلا به بیماری های مزمن کلیه  با استفاده از سلول های بنیادی
  • ارزیابی های کامل تحقیقات صورت گرفته در مراکز دنیا به منظور ورود به تولیدات فناوری دارویی و بافتی با کمک همکاری شرکت های بزرگ دارویی و شرکت های دانش بنیان
 

 

Copyright © 2021 ugscrc.sbmu.ac.ir Allright Reserved