SBMU
Skip navigation links
مرکز پزشکی مفید
درباره ما
خدمات بیمارستانی
معاونت آموزشی و پژوهشی
راهنمای بیماران
اخبار
English
جستجو
Skip navigation links
اعضای هیأت علمی
ریاست
مدیریت
معاونت ها
پرستاری
واحد های پشتیبانی
خدمات ویژه کارکنان
آموزش ضمن خدمت کارکنان
مراکز تحقیقاتی مستقر
دفتر گروه های مستقر
اعتبار بخشی بیمارستانی
حاکمیت خدمات بالینی
تماس با ما
 

 

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید با بهره مندی از هیات علمی متخصص و متعهد، یکی از مراکز مهم علمی آموزشی و پژوهشی تخصصی، فوق تخصصی کودکان در ایران می باشد.

رزومه هیات علمی

جدول نشان دهنده مرتبه علمی اعضای هیات علمی

تخصص/مرتبه علمی

مجموع

استادیار

دانشیار

استاد

ارتوپدی

1

دکتر محسن کرمی

-

-

اطفال

5

دکتر فاطمه ادیب عشق

صدیقه رفیعی طباطبایی

دکتر خسرو رحمانی

دکتر احمد فرسار

دکتر فریده شیوا

اعصاب

3

-

دکتر سید حسن تنکابنی

دکتر محمد مهدی تقدیری

دکتر محمد غفرانی

دکتر پروانه کریم زاده

بیهوشی

3

دکتر سید علیرضا مهدوی

دکتر افسانه صادقی

دکتر سید سجاد رضوی

-

پاتولوژی

3

دکتر یلدا نیلی پور

دکتر فرزانه جدلی

دکتر ملیحه خدامی

-

جراحی

7

دکتر جواد غروبی

دکتر فتح اله روشن ضمیر

دکتر محسن روزرخ

دکتر ناصر صادقیان

دکتر احمد خالق نژاد طبری

دکتر جعفر کورانلو

دکتر علیرضا میر شمیرانی

جراحی مغز و اعصاب

2

دکتر عبدالناصر فرزان

دکتر حسن رضا محمدی

-

-

رادیولوژی

1

-

دکتر علیرضا خاتمی

-

روانپزشکی

1

دکتر غزال زاهد

-

-

روماتولوژی

1

-

دکتر رضا شیاری

-

ریه

2

دکتر سید احمد طباطبایی

دکتر قمرتاج خان بابائی

-

-

طب اورژانس

1

دکتر حجت درخشانفر

-

-

قلب

3

دکتر سعید مجتهدزاده

دکتر فاطمه وزیری

دکتر فریبا علایی

-

-

عفونی

5

دکتر رکسانا منصور قناعی

دکتر سید علیرضا فهیم زاد

دکتر شهناز آرمین

دکتر آناهیتا سنایی دشتی

دکتر عبداله کریمی

غدد

2

دکتر مرجان شکیبا

دکتر محمدرضا علائی

-

کلیه

4

دکتر نسرین اسفندیار

دکتر رضا دلیرانی

دکتر معصومه محکم

دکتر مصطفی شریفیان

گوارش

2

-

دکتر فرید ایمانزاده

دکتر علی اکبر سیاری

هماتولوژی

6

دکتر شیوا نظری

کوروش گودرزی پور

دکتر پیمان عشقی

دکتر محمد تقی ارزانیان

دکتر ثمین علوی

دکتر بی بی شهین شمسیان

-

نوزادان

4

دکتر ابوالفضل افجه ای

دکتر محمد کاظمیان

دکتر سید حسین فخرایی

دکتر علیرضا مرندی

ایمونولوژی

3

دکتر زهرا چاوش زاده

دکتر محبوبه منصوری خرقانی

دکتر مهرناز مصداقی

-

-

مجموع

59

27

20

12