SBMU
Skip navigation links
مرکزپزشکی مهدیه
حوزه مدیریت
امکانات بیمارستانی
خدمات بیمارستانی
درباره ما
بخش نازایی
آرشیو آخبار
آیا می دانید
جستجو
 
 

جلسه مکان یابی مرکز  کشوری مشاوره  شیر دهی  

در تاريخ شنبه مورخه 6/3/91 ساعت 11 در سالن کنفرانس مرکز پزشكي آموزشی و درمانی مهدیه جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص آماده سازی  و ارتقا بسترهای موجود مراکز جهت ارتقا مشاوره شیردهی برگزار گردید. در این نشست  که آقای دکتر برکاتی رئیس اداره کودکان  وزارت متبوع و آقای دکتر فر سار معاونت محترم بهداشت و درمان به همراه کارشناسان و اعضای کمیته کشوری شیر مادر و کارشناسان شیر مادر معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی  همچنین ریاست ،مدیریت و مدیر پرستاری مرکز شرکت داشتند در این جلسه در مورد  مکان یابی مرکز  کشوری مشاوره  شیر دهی و تهیه پیش نویس برنامه دوره آموزشی مشاوره شیر دهی توسط دفتر اداره سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس بحث و تبادل نظر کردند و در پایان جلسه ،شرکت کنندگان  از امکانات و تجهیزات مرکز و نحوه اجرای برنامه های آموزشی شیر مادر در اتاق زایمان ،بخش زنان ،نوزادان،NICU ،کلینیک های تخصصی زنان و زایمان مرکز بازدید بعمل آوردند.

 
  آرشیو