SBMU
Skip navigation links
واحدهای تحت پوشش
ارتقاء کیفیت
صفحه اصلی
پورتال مرکز
معرفی
جستجو
Skip navigation links
ریاست
معاونت ها
تماس با ما
جلسه تودیع و معارفه
 

 

 بیمارستانهای تحت پوشش:

شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه فقط یک بیمارستان تحت پوشش خود دارد که تا قبل از مهر 1385 در داخل خود شبکه قرار داشت و از آن زمان به بعد به بیرون از شهر به سمت تهران با عنوان بیمارستان امام خمینی ( ره) فیروزکوه افتتاح شده که دارای بخشهای جراحی ، عمومی و کلینک های تخصصی می باشد .